Hva er amatørradio?

Amatørradio er en fritidsinteresse som utføres av
radioamatører.  Radioamatørtjenesten er en lovlig
tjeneste og er regulert i egen forskrift. Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (NKOM) utsteder 
radioamatørlisenser i Norge. En radioamatør er
en med interesse for radioteknikk og
kommunikasjon som enten har kjøpt eller bygget
sitt eget utstyr.
amatørradio bilde

Norske radioamatør grupper

Her får du en oversikt over alle radioamatør-
gruppene i Norge.

Les mer...

Amatørradio podcasts

Her får du en liste over et knippe veldig gode 
og interessante hamradio podcasts.

Les mer...


Q koder

En oversikt over de forskjellige Q kodene
som brukes av radioamatører.

Les mer...

Amatørradio bånd HF

En enkel og grei oversikt over alle amatør-
radio HF bånd.

Les mer...


Norske radioamatører

Her kan du se en liste over alle radioamatører
i Norge. Du kan også gjøre søk i listen for å
finne ønsket callsign. 

Les mer...

Norske amatørradiofrekvenser

Her finner du en liten oversikt over aktuelle
Norske frekvenser på HF/VHF/UHF. Merk at
det kan bli endringer i sendeskjema osv.

Les mer...


Radioamatørens 6 Bud

I 1927 fant man i USA behov for å sette opp
noen enkle etiske regler for god oppførsel
blant radioamatørene.

Les mer...

Repeateroversikt

Oversikt over Norske repeatere, relestasjoner,
digipeatere og noder. Denne listen er NRRLs
uoffisielle oversikt over relestasjoner.

Les mer...


Nyttige YouTube filmer

Her har jeg samlet en rekke amatørradio
relaterte YouTube filmer, og du finner stoff
om radiomottakere, antenner m.m.

Les mer...

Hjelpemidler for lisensprøve

Her finner du en rekke linker og informasjon
for deg som planlegger å ta radioamatør
lisens. 

Les mer...


APRS karttjenste                 

Karttjenesten aprs.no drives av
radioamatørenes organisasjon NRRL
(Norsk Radio Relæ Liga). Tjenesten tilbyr
sporingsinformasjon og APRS data.

Les mer...

Amateur radio prefixes

Dette er en stor liste over alle amatørradio
prefikser verden over. Det kan være til stor
nytte når en skal skal lokalisere stasjoner en 
lytter på.

Les mer...